REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy Pieczątki. Artykuły stemplarskie (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
 2. Właścicielem Sklepu jest: IMPACT-REKLAMA DOROTA BOCHEN, 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 6, NIP 542-17-64-476, adres e-mail: kontakt@pieczatki.sklep.pl
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).
 6. Ceny opraw i artykułów stemplarskich są cenami hurtowymi i nie podlegają negocjacjom bez względu na ilość.
 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 8. Realizacja zamówień następuje przeważnie w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od fizycznego zaksięgowania przelewu na koncie Sklepu. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w tym terminie (chwilowy brak towaru, oczekiwanie na dostawę), klient jest informowany o tym fakcie niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty. Sklep nie realizuje zamówień ekspresowych (w ciągu kilku godzin), chyba, że przelew jest zaksięgowany na koncie do godz. 12.00 w dzień roboczy i zamówiony towar znajduje się w tej chwili w magazynie. W szczególnych przypadkach, w razie chęci szybkiego odbioru osobistego w firmie prosimy o telefon – odpowiemy, czy jest to możliwe..

 

§2

Zamówienia

 

 1. Zamówienia należy składać wyłącznie poprzez Sklep Internetowy www.pieczatki.sklep.pl a teksty pieczątek należy podawać w następujący sposób:
  1. wpisując treść pieczątki w polu dostępnym na stronie produktu (wybór opcji – “Treść pieczątki”,
  2. dodając pliki załączników w miejscu dostępnym na stronie produktu (wybór opcji – “Dołączę plik do zamówienia”,
  3. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (zakładka Kontakt), wpisując nr zamówienia którego dotyczą,
  4. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu, wpisując nr zamówienia którego dotyczą.
 2. Sklep nie wysyła ofert, kalkulacji i wyceny towarów eksploatacyjnych (wkładów tuszujących do automatów, tuszy, poduszek itp.) oraz samych opraw, numeratorów i datowników i innych gotowych wyrobów. Wszystkie ceny znajdują się na stronie sklepu. W przypadku zamówień na pieczątki (jeżeli klient nie może sobie poradzić z doborem) podajemy bezpośredni link do danej oprawy i gumki do niej, jak również dobieramy oprawę do danej treści pieczątki. Klient zawsze dostaje odpowiedź (nawet link do danego towaru, jeżeli nie jest w stanie zlokalizować go w naszym sklepie), ale bez podania cen, gdyż jest to bardzo pracochłonne – wystarczy wejść na podany link, a ceny i opisy towarów ukazują się same.
 3. Wysyłka zamówionych stempli i pieczęci urzędowych (dla administracji państwowej, z godłem państwowym itp.) jest realizowana wyłącznie na adres ww. instytucji (Dz.U. 2005 nr 235 poz. 2000). Jeżeli zamawiający poda pomyłkowo inny adres wysyłki, np. własny adres zamieszkania, pieczątki zawsze zostaną wysłane na adres urzędu lub instytucji, których dotyczą (z imieniem i nazwiskiem zamawiającego), bez konsultacji z zamawiającym.
 4. Błędne zamówienie przez klienta np. ilości i szerokości wierszy w pieczątce spowoduje wysłanie do klienta maila z prośbą o dopłatę przelewem lub w przypadku odbioru osobistego dopłata będzie pobierana przy odbiorze.
 5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 6. Jeśli Klient nie określi koloru tuszu pieczątki, zamówienie zostanie zrealizowanie z kolorem czarnym.
 7. W szczególnych przypadkach cena może ulec zmianie (w przypadku błędnego podania w Sklepie, nowej cenie dostawy, zmianie cennika przez producenta lub importera itp.). W każdym przypadku klient zostanie o tym poinformowany zaraz lub w trakcie kompletowania zamówienia (otrzyma nową fakturę proforma) i może wycofać się z transakcji – jeżeli już zapłacił za nie, otrzyma zwrot zapłaty przelewem.
 8. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep po złożeniu zamówienia.
 9. Rezygnacja z usługi lub na nietypowe towary może nastąpić wyłącznie w ciągu 2 godzin od złożenia zamówienia (dotyczy zamówień złożonych w dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00). Rezygnacja może również nastąpić później, jeżeli zamówienie zostało złożone w innych godzinach niż podane poprzednio, nie później jednak, niż do godz. 9.00 następnego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia.
 10. Złożone zamówienia na usługi lub na nietypowe towary są wiążące i traktuje się jako umowę pomiędzy kupującym, a sprzedającym. W rozumieniu kodeksu, jest to umowa zawarta przez kupującego z usługodawcą.
 11. Warunkiem wysyłki zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru oraz dokonanie zapłaty. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych.
 12. Po kilkakrotnym przypomnieniu kupującemu o obowiązku dokonania zapłaty za wykonaną usługę i nie dopełnieniu tego obowiązku przez zamawiającego sprawę kierujemy na drogę postępowania sądowego i jednocześnie zgłaszamy dłużnika do Krajowego Rejestru Długów (KRD), co uniemożliwi dłużnikowi np. uzyskanie kredytu, podpisanie umowy z operatorem komórkowym i inne konsekwencje. Spowoduje to również doliczenie dodatkowych opłat jak np. odsetki karne od dnia wymagalności płatności oraz kosztów sądowych i ewentualnie windykacyjnych.

 

§3

Płatności

 

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta,
  2. poprzez płatność elektroniczną – płatność obsługuje platforma Przelewy24
  3. w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu,
  4. przekazem pocztowym lub bankowym na adres IMPACT-REKLAMA DOROTA BOCHEN, 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 6. Nr konta: mBank Oddział Bankowości 36 1140 2004 0000 3302 4738 4294 (jeżeli klient nie posiada konta i nie może dokonać przelewu lub płatności elektronicznej),
  5. NIE REALIZUJEMY ZAMÓWIEŃ ZA ZALICZENIEM POCZTOWYM PRZY ODBIORZE.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy i zależą od wagi zamówionych produktów.
 3. Warunkiem wysłania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. System wysyła fakturę proforma w celu potwierdzenia złożenia zamówienia.

 

§4

Wysyłka towaru

 

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera.
 2. W przypadku płatności w inny sposób niż przelewem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

 

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 5. Każdorazowo przed przesłaniem do Sklepu towaru do zwrotu lub reklamacją towaru klient jest zobowiązany powiadomić o tym Sklep e-mailem pod rygorem nieprzyjęcia reklamacji lub zwrotu towaru (w przypadku reklamacji w ciągu 14 dni, oraz w przypadku zwrotu towaru w ciągu 14 dni).
 6. Przesłanie przez klienta reklamacji lub zwrotu towaru bez uzgodnienia tego ze Sklepem wiąże się z możliwością odmowy reklamacji lub odmowy zwrotu należności za zwrócony bez powiadomienia towar. Towar pozostaje wtenczas w sklepie do czasu uregulowania przez klienta podanej przez Sklep kwoty za powtórne odesłanie towaru do klienta.
 7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. Również przesłanie tekstu do zamówionych pieczątek w różnych programach przeważnie nie gwarantuje zachowania krojów pisma. Należy przesłać plik wektorowy lub skan zamówienia w pliku pdf. W takich przypadkach nie uznajemy reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie podlegają zwrotowi wykonane na zamówienie pieczątki, tusze i wkłady tuszujące np. błędnie zamówione.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota (minus koszty wysyłki, prowizji od ewentualnej płatności elektronicznej i kosztu zwrotnego przelewu kwoty za zwracany towar).
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych  poniżej, tj. w zakresie:
 8. a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
 9. b) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 

§7

Ochrona prywatności

 

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM